Urakka: LVIA-urakka
Paikkakunta: Helsinki
Tilaaja: Lujatalo Oy
Valmistuminen: 1/2020

Ressun lukion perusparannus alkoi tammikuussa 2018

Remontti oli laaja talotekninen ja toiminnallinen perusparannus, jossa ajanmukaistettiin tiloja modernin oppimisen vaatimusten mukaisesti, uusittiin talotekniset asennukset, parannettiin energiataloutta sekä korjattiin vaurioituneet julkisivut, ikkunat ja vesikatto.


Ressun lukiorakennus kuuluu Helsingin kaupungin vanhimpiin koulurakennuksiin ja on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Talo on suojeltu ja Museoviraston valvonnassa. Korjaus- ja muutostyöt pyritiin tekemään entistäen palauttamalla arvokasta alkuperäistä yleisilmettä.

Hankkeen alkuperäinen valmistumisaikataulu oli 1-2019, mutta rakennuksen korjaustarve oli ennakoitua laajempi ja korjausten valmistuminen viivästyi. Hanke oli vaativa ja valmistui viimein uuden aikataulun mukaisesti 1-2020.